Rok 2018

KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST DOBŠINÁ

rok 2018

 

P.č.

Názov podujatia - popis trasy

Dátum

Presunový
prostriedok

Vedúci trasy
(informácie)

1.

Zimný prechod Slovenským rudohorím - XXXXVII. roč.

Dobšinský kopec - Čuntava - Dobšiná
Besník - Čuntava   - Dobšiná

13.1.2018

autobus
lyže

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

2.

Valné zhromaždenie - výročná členská schôdza
Klub slovenských turistov Dobšiná /KST-D/

22.4.2018

 

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

3.

Deň pomoci prírode a turistike
Čistenie okolia turistickej chaty Rita na Čuntave

12.5.2018

auto
pešo


4.

Turistický prechod
Výstup na Rysy

16.6.2018

autobus, pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

5.

 Mestský zraz turistov na Čuntave - XXXXVII. ročník

1. deň: Dobš. Ľadová Jaskyňa - Ondrejisko - Čuntava
športovo - zábavné súťaže, posedenie pri vatre
2. deň: Čuntava – Dobšiná

23. - 24.6.2018

autobus
pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

6.

Cyklotúra
Radzim - Brdárka - V. Slaná

28.7.2018

bicykel
avia

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

7.

XXXVI. ročník prechodov na počesť SNP
Južná Morava

23. - 26.8.2018

autobus
pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

8.

Vysoké Tatry - Jahňací štít

8.9.2018

autobus
pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

9.

Ukončenie letnej turistickej sezóny
Čuntava

10 / 2018

auto
pešo

 Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

10.

Zimný výstup na Stolicu – XXXXVIII. ročník
Javorinka - Stolica - Rejdová

29.12.2018

auto
lyže

 Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

 

Sponzori turistických akcií

 

erb dobsina1

lesy logo

 

logo ps dobsina

 

Sprievodné akcie budú oznámené samostatne v skrinke KST a v mestskom rozhlase.
Uskutočnenie turistických akcií je podmienené účasťou min. 5 členov KST.
Účastnícke poplatky budú oznámené v pozvánkach na jednotlivé akcie.

Kalendár aktualizovaný 30.7.2018

Milan Lukáč
predseda KST Dobšiná