90 rokov KST

 

90. VÝROČIE ZALOŽENIA ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V DOBŠINEJ

 

Činnosť nášho Klubu slovenských turistov Dobšiná sa v roku 2012 niesla v znamení 90. Výročia založenia organizovanej turistiky v Dobšinej.

Oslavy tohto výročia sme rozdelili na dve časti.

V prvej časti sme inštalovali výstavku historických fotografií a turistických pomôcok. Táto výstava sa konala počas XVIII. ročníka Dobšinských turičných slávností v dňoch 21.-27.5.2012 v kultúrnom dome. Na otvorení sa zúčastnil primátor mesta Karol Horník, riaditeľka Mestských lesov Dobšiná Ing. Vlasta Ruppová, členovia nášho klubu a ďalší hostia.

Dňa 22.4.2012 na XIII. Valnom zhromaždení najvyššieho orgánu Klubu slovenských turistov, ktoré sa konalo v Martine, nám pri príležitosti nášho jubilea bola udelená Plaketa KST.

 

plaketa1

 

Dňa 25.5.2012 na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva mesta Dobšiná, bola udelená nášmu klubu a predsedovi klubu Gejzovi Plichtovicena Mesta Dobšiná za dlhodobú organizačnú činnosť v turistike a propagácii prírodných krás nášho okolia.

 

medaila1

 

ocenenie klub1ocenenie predseda1

 

Slávnostné odovzdávanie cien

 

View the embedded image gallery online at:
http://kstdobsina.sk/index.php/90-rokov-kst#sigFreeIdb63599335b

 

 

Výstavka fotografií pri príležitosti

90. výročia založenia organizovanej turistiky

 

View the embedded image gallery online at:
http://kstdobsina.sk/index.php/90-rokov-kst#sigFreeId787ffdb23c

 

 

V druhej časti osláv 90. výročia turistiky sme v dňoch 23.-24.6.2012 usporiadali XXXXI. Mestský zraz turistov na Čuntave so širším programom ako obvykle. Akcia sa začala prehliadkou Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorej sa zúčastnilo cca 140 turistov. Po prehliadke jaskyne sa pokračovalo peši Samelovou dolinou na Nižnú záhradu a ďalej po červenej značke až na Čuntavu.

O 13.00 hodine bolo už na Čuntave cca 250 turistov z Levíc, Martina, Popradu, Košíc, Čiech a okresu Rožňava. Turisti prichádzali na Čuntavu peši, na bicykli, autom a niektorí konským povozom. Po zaregistrovaní sa a zaplatení účastníckeho poplatku účastníci obdržali pamätný list, lístok na guláš, výročnú vlajku, tričko s logom 90. výročia založenia organizovanej turistiky v Dobšinej, lístok na tombolu a CD s viac ako 200 historickými fotografiami z činnosti dobšinských turistov.

 

Výročná vlajka

 

vyrocna vlajka 1

 

Po občerstvení sa gulášom a nápojmi sme slávnostne otvorili toto podujatie. Po krátkom úvodnom príhovore predsedu klubu p. Gejzu Plichtu sa ujali slova aj pozvaní hostia: primátor Dobšinej p. Karol Horník, podpredseda celoslovenského výboru Klubu slovenských turistov Ing. Štefan Kuiš a okresný predseda Ing. Martin Markušovský. Počas slávnostného otvorenia odovzdal p. Kuiš strieborné odznaky Klubu slovenských turistov za dlhodobú prácu v turistike aj trom našim členom, Ing. Michalovi Fundjovi, Igorovi Matejzlovi a Gejzovi Plichtovi. Medzi účastníkmi osláv bol aj zaslúžilý majster športu p. Ľudovít Zahoranský, účastník mnohých horolezeckých podujatí v Andách, Pamíre, Kaukaze a Himálajach (nun Peak, Nandar Devi, Nanga Parbat, Makalu, Káčaňdžunga). Po vylosovaní tomboly, do ktorej ceny vložili sponzori, sa začali športovo-zábavné súťaže, kde víťazi boli ocenení cenami taktiež od našich sponzorov.

Súbežne s prebiehajúcimi súťažami boli v spoločenskej miestnosti chaty "Rita" premietané staré 40 - 45 ročné filmy, ktoré zo starých celuloidových filmov zdigitalizoval na DVD p. Ján Valko a komentár k týmto filmom mal "kameraman" p. Vladimír Valko.

O 19.00 hodine bol slávnostne zapálený táborák, pri ktorom si účastníci pospomínali na zážitky z turistických podujatí a na svojich už nežijúcich kamarátov.

Počas celej akcie spríjemňovala pobyt účastníkom hudobná skupina pod vedením p. Emila Šmelku. Program spestril aj p. Ľudovít Lach ml., ktorý svojimi koníkmi povozil na požiadanie po Čuntave hlavne deti.

V mene nášho klubu ďakujem všetkým našim členom klubu, ale aj nečlenom, kamarátom za aktívnu pomoc pri príprave a samotnej realizácii tohto podujatia.

Ďalej ďakujem sponzorom Mestu Dobšiná, primátorovi p. Karolovi Horníkovi, Mestským lesom Dobšiná, riaditeľke Ing. Vlaste Ruppovej, p. Anne Budínskej, Ing. Viliamovi Husárovi, Ing. Michalovi Neubauerovi, Ing. Jánovi Mihókovi, p. Jánovi Vilimovi, p. Tiborovi Harmathovi a p. Renáte Csobádiovej, bez ktorých by toto podujatie nemalo takú vysokú úroveň akú malo, či už v meste alebo na Čuntave.

Gejza Plichta