Staňte sa členom nášho klubu

 

Staňte sa členom nášho klubu

 

 

Ako sa stať členom klubu.

Vyplnenú prihlášku zaniesť hospodárovi klubu p. Renáte Csobádiovej.
Tlačivo „Prihláška do Klubu slovenských turistov“ je dostupné na stiahnutie vo formáte .xls na internetovej stránke Klubu slovenských turistov www.kst.sk alebo aj priamo pri hospodárovi klubu.

Schvaľovanie za člena klubu sa uskutočňuje raz ročne v mesiaci apríl, na valnom zhromaždení klubu. Po schválení za člena klubu, je potrebné k prihláške doložiť fotografiu (3×3,5cm), zaplatiť jednorazový klubový poplatok 3 € a ročný členský poplatok.

Ročné členské poplatky za rok 2021:

  • základné 11 €,
  • deti do 15 rokov 5 €,
  • študenti od 16 do 26 rokov, okrem študentov externého štúdia 7 €,
  • dôchodcovia od 62 do 69 rokov 7 €,
  • dôchodcovia od 70 rokov 5 €,
  • držitelia ZŤP a ZŤP-S 5 €.

Členské za rok 2021 je potebné zaplatiť do 28.2.2021:

  • prevodom na účet KST Dobšiná: SK19 0900 0000 0005 1003 1675
    V správe pre prijímateľa uveďte: členské KST 2021, vrátane osôb za ktoré poukazujete členské
  • osobne po dohode s Renátou Csobádiovou (+421 905 282 508) alebo Dagmar Šmelkovou (+421 904 347 375)

V prípade, ak nebude možné pre opatrenia RÚVZ uskutočniť Valné zhromaždenie, známky aj potrebné informácie pre členov KST Dobšiná budú doručené do poštových schránok.

 

Výhody pre členov klubu.

 

Členská základňa:Zoznam členov klubu