100 rokov KST

 

100. VÝROČIE ZALOŽENIA ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V DOBŠINEJ

 

Rok 2022 sa v KST Dobšiná nesie v znamení 100. výročia založenia organizovanej turistiky v Dobšinej.

Dňa 2.6.2022 na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva mesta Dobšiná, bola udelená nášmu klubu Cena mesta Dobšiná za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Dobšiná doma i v zahraničí.

Na 51. Mestskom zraze turistov na Čuntave dňa 25.6.2022 sme si pripomenuli „našich“ 100 rokov výročnými tričkami a perami, ale hlavné oslavy sme si nechali na jeseň.

Výstava pri príležitosti 100. výročia založenia organizovanej turistiky bola nainštalovaná na Mestskom úrade v Dobšinej od 18.10. do 31.10.2022. Jedna časť výstavky predstavovala historické fotografie a turistickú výzbroj , ďalšia bola venovaná mototuristike, lyžiarskej turistike, jeden panel patril našej turistickej chate Rita na Čuntave a nezabudli sme ani na súčasnosť, kde sme prezentovali fotografie z turistických akcií, brigád a prechodov posledných rokov. Výstavu pripravili Igor Matejzel a Tibor Harmatha.

 

vystava fotografii

 

Dňa 20.10.2022 sa konala v obradnej sieni Mestského úradu v Dobšinej slávnostná recepcia. Pri príležitosti nášho jubilea nám bola Ústredným výborom Klubu slovenských turistov udelená "Pamätná plaketa KST", s poďakovaním za motiváciu a výchovu mnohých turistických generácií.

 

plaketa

 

Ocenení boli piati naši členovia za dlhoročnú aktívnu činnosť pre KST a to: Zlatým odznakom KST Gejza Plichta, Michal Fundja a Igor Matejzel, Strieborným odznakom KST Gustáv Dudra a Emil Šmelko. Všetky ocenenia prišiel menovaným odovzdať osobne predseda ÚV KST Mgr. František Šiller. V rámci KST Dobšiná bola ocenená „Ďakovnou plaketou“ Štefánia Šarkányová, za publikačnú činnosť.

 

ocenenie clenov

 

Konateľ Mestských lesov Dobšiná Marcel Kollárik nám v príhovore zablahoželal a odovzdal krásny darček, drevenú tabuľu so storočným turistickým cepínom. Ocenil našu dlhoročnú dobrú spoluprácu, za ktorú sme aj my veľmi vďační a tešíme sa na ďalšiu, ktorá je pre náš klub len prínosom.

 

ocenenie ML

 

Na recepcii sme si pripomenuli históriu aj formou prezentácie historických fotografií a filmov, ktoré majú 50 a viac rokov. Za materiál a spracovanie ďakujem Vladimírovi Valkovi, Jánovi Valkovi a Jozefovi Gorejovi.

Dôstojným aktom bola spomienka na nášho rodáka a čestného občana mesta Dobšiná – zosnulého horolezca Gejzu Haaka, ktorý sa stal tatranskou legendou.

„Zlatým klincom“ programu bol krst knihy Štefánie Šarkányovej s názvom „História turistiky v Dobšinej“, ktorú vydalo Mesto Dobšiná.

 

kniha

 

Krstil ju terajší čestný predseda nášho klubu Gejza Plichta, ktorý mu predsedal vyše 41 rokov. Symbolickými rekvizitami pre krst boli vetvička z čuntavskej jedle a voda z čuntavskej studničky.

 

stevka gejza

 

Kniha obsahuje prierez históriou turistiky v Dobšinej od 18.storočia až po dnešok. Je napísaná z príležitosti uplynutia sto rokov od založenia prvého turistického klubu v Dobšinej – Klubu československých turistov. Autorka siahla ku koreňom dobšinskej turistiky ešte hlbšie, do roku 1870, kedy bola objavená Dobšinská ľadová jaskyňa. Už vtedy sa činnosť dobšinských turistov zaktivizovala a postupne prešla do organizovanej. Celý jej vývoj je popísaný chronologicky, jednotlivé časti sú členené podľa vývoja ľudskej spoločnosti. Okrem bohatej faktografickej textovej časti je v knihe zverejnená rozsiahla fotografická či ilustračná dobová dokumentácia.

Slávnostnú recepciu moderovala Sára Šmelková. Za hudobný program ďakujeme žiakom Základnej umeleckej školy v Dobšinej pod vedením pána učiteľa Jána Budiho a Borisa Nezbedu a tiež fujaristovi Milanovi Lakatošovi.

Po gratuláciách nasledoval prípitok, občerstvenie, predaj knihy s osobným venovaním autorky. Účastníci si pochutili na dvoch krásnych a chutných tortách, ktoré sme dostali od rodiny Grofčíkovej a od Kataríny Vranecovej.

Podujatie sa nieslo v družnej debate medzi priateľmi – turistami, z ktorých mnohí sa stretli až po niekoľkých rokoch. Zúčastnilo sa ho takmer 100 hostí, medzi nimi primátor Mesta Dobšiná Ján Slovák a poslanci mestského zastupiteľstva, konateľ Mestských lesov v Dobšinej Marcel Kollárik, riaditeľ Základnej školy v Dobšinej Jaroslav Hutník, riaditeľka Centra voľného času v Dobšinej Mária Rybárová, súčasní aj bývalí členovia KST Dobšiná, predseda Ústredného výboru KST František Šiller, predsedníčka KST Dúbrava z Jelšavy Štefánia Sirková. Svojou návštevou nás poctili aj rodáci z Dobšinej - horolezec Ľudovít Zahoranský a bývalí naši dlhoroční aktívni členovia Pavol Zahoranský a František Časo s rodinami.

V piatok sa náš organizačný tím presunul na Čuntavu, aby pripravil pre účastníkov záver osláv storočnice, v rámci „Ukončenia letnej turistickej sezóny“.

 

cuntava baner

 

V sobotu ráno vyštartoval z Dobšinej na Besník autobus plný turistov. Z nich časť vystúpila v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni a pokračovala cez Samelovu lúku na Čuntavu náročnejšou trasou. Turistov idúcich z Besníka sme prišli privítať s občerstvením ku Krížu, kde si už zoskupení vychutnávali nádherný pohľad na Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu. Dokonalú atmosféru a náladu tu vytvoril Milan Lakatoš hrou na píšťalke.

Na Čuntave sa zišlo vyše 130 priaznivcov turistiky, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie - segedínsky guľáš pod taktovkou a varechou hlavného kuchára Gustáva Dudru a poľovnícky perkelt, na ktorom si dal záležať Jozef Gorej st. Ako pochúťka dobre padli škvarkové či zemiakové pagáče a zákusky , ovocie i nápoje.

V stánku prebiehal predaj výročných tričiek, vlajok a novej knihy „História turistiky v Dobšinej“.

Už tradične sme si na tejto akcii uctili našich zosnulých turistov, venovali im symbolickú minútu ticha a položili venček k tabuli „Všetkým, čo Čuntavu radi mali“.

„Zlatým klincom“ sobotňajšieho podujatia bol krst zvonice, ktorú krstili jej tvorcovia Tibor Harmatha a Igor Matejzel, vetvičkou a vodou zo studničky. Zvonica sa krásne vyníma na lúke pred našou chatou Rita a privíta každého jej prichádzajúceho návštevníka; či len tak – dopraje chvíľu zastavenia a oddychu aj náhodnému pocestnému.

 

zvonica

 

Počas celého dňa až do noci nám hrali a o zábavu sa postarali rôzne hudobné zoskupenia: Emil Šmelko – saxofón, Michal Fundja, Boris Nezbeda – harmonika, Igor Matejzel, Štefánia Šarkányová, Marek Šmelko – gitara, Gustáv Dudra – ozembuch, Stanislav Holienčík, Viera Kochanová – lyžičky.

V mene nášho klubu ďakujem všetkým našim členom klubu, ale aj nečlenom, za aktívnu pomoc pri príprave a samotnej realizácii tohto podujatia.

Ďakujem Mestu Dobšiná, primátorovi Jánovi Slovákovi za pomoc, poskytnutie priestorov, dary, ale hlavne za vydanie knihy Štefánie Šarkányovej „História turistiky v Dobšinej“, ktorá je prínosom nielen pre mesto Dobšiná, ale aj pre náš klub. Za krásny dar Mestským lesom Dobšiná, konateľovi Marcelovi Kollárikovi. Sponzorom: Radoslavovi Žorimu, Karolovi Horníkovi, Ladislavovi Ďuranovi, Lead Media s.r.o. Štefanovi Polgárimu. Branislavovi Šmelkovi, Monike Gorejovej, Romanovi Tešlárovi za príspevok do občerstvenia. Helene Značkovej za venček a výzdobu, Anne Kortišovej, Anne Zahoranskej, Karin Lachovej, Kataríne Vranecovej za obsluhu na recepcii. Zásluhu na tom, aby všetko na Čuntave „šľapalo“, má partia Pavol Breuer, Janka Liptáková, Samuel Breuer, Marek Klementík, Peter Breuer s Nikou, Michal Oláh, Marek Šmelko, Sára Šmelková, Samuel Danielis, Ladislav Ďurana s Ivkou. Veľká vďaka patrí môjmu najužšiemu organizačnému tímu celých osláv - Štefánii Šarkányovej a Jozefovi Gorejovi.

Ešte raz ďakujem všetkým, bez ktorých by toto podujatie nemalo takú vysokú úroveň akú malo, či už v meste alebo na Čuntave.

Dagmar Šmelková, Predsedkyňa KST Dobšiná