Rok 2017

 

KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST DOBŠINÁ

rok 2017


P.č.

Názov podujatia - popis trasy

Dátum

Presunutie
prostriedok

Vedúci trasy
(informácie)

1.

Zimný prechod Slovenským rudohorím - XXXXVI. roč.

Dobšinský kopec - Čuntava - Dobšiná
Besník - Čuntava   - Dobšiná

14.1.2017

autobus
lyže

 

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

2.

Valné zhromaždenie - výročná členská schôdza
Klub slovenských turistov Dobšiná /KST-D/

23.4.2017

 

 

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

3.

 

Deň pomoci prírode a turistike
Čistenie okolia turistickej chaty Rita na Čuntave

20.5.2017

auto
pešo

 

 

Alenka Nezbedová
Tel.č.0915666519

4.

Cykloturistika
Muránsky hrad

10.6.2017

bicykel
avia, pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

5.

 

Mestský zraz turistov na Čuntave - XXXXVI. ročník

 

1. deň: Dobš. Ľadová Jaskyňa - Ondrejisko - Čuntava
športovo - zábavné súťaže, posedenie pri vatre
2. deň: Čuntava – Dobšiná

24.-25.6.2017

autobus
pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

6.

Cyklotúra
Kráľova hoľa

29.7.2017

bicykel
avia

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

7.

XXXV. ročník prechodov na počesť SNP
Nízke Tatry

18.-20.8.2017

autobus
pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

8.

Poľské Tatry

9.9.2017

autobus
pešo

Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

9.

Ukončenie letnej turistickej sezóny
Čuntava

10 / 2017

auto
pešo

 Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

10.

Zimný výstup na Stolicu – XXXXVII. ročník
Javorinka - Stolica - Rejdová

29.12.2017

auto
lyže

 Milan Lukáč
Tel.č.0904239761

 

Sponzori turistických akcií

 

erb dobsina1

lesy logo

 

logo ps dobsina

 

Sprievodné akcie budú oznámené samostatne v skrinke KST a v mestskom rozhlase.
Uskutočnenie turistických akcií je podmienené účasťou min. 5 členov KST.
Účastnícke poplatky budú oznámené v pozvánkach na jednotlivé akcie.

Kalendár aktualizovaný 4.3.2017

Milan Lukáč
predseda KST Dobšiná